Odoo image and text block

Riaďte projekty, plánujte úlohy a reportujte.

JIRA Software je jednotkou na trhu s nástrojmi na podporu agilných vývojových tímov. Pomáha plánovať, sledovať a dodávať bezchybný softvér. JIRA Software je dizajnovaný špeciálne pre softvérové tímy a ponúka ideálne riešenie pre agilnú prácu, developerské integrácie a zameriava sa na projektovú dodávku celého IT tímu.

Súčasťou JIRA Software je JIRA Core.

Ako organizácie používajú JIRA Software aby vyriešili problémy? 

 

Produktový manažér a jeho problémy

 • Riadenie množstva chaotických a nevytriedených úloh

 • Nedostatok prehľadu kto pracuje na čom

 • Príliš veľa status mítingov

 • Rôzne dátumy releasov

 

JIRA Software riešenia

 • Flexibilná prioritizácia nezaradených úloh

 • Prispôsobiteľné agilné nástenky pre každý projekt

 • Out-of-the-box reporting

 • Jeden zdroj pravdy, ktorý je vždy aktuálny

Manažér vývoja a jeho problémy

 • Vhodne veľké a estimovateľné user stories

 • Skryté prekážky a závislosti

 • Chýbajúce dátumy releasov alebo nasadenie s chybami

 • Nemožnosť zlepšiť efektívnosť v tíme v čase

 

JIRA Software riešenia

 • Flexibilná prioritizácia nezaradených úloh a plánovanie sprintov 

 • Nový zážitok z projektu pre softvérové tímy

 • Jedna nástenka so stavom úloh a stavom releasu

 • Out-of-the-box reporting (napríklad release burndown charts)

Developer a jeho problémy

 • Neaktuálny projekt status

 • Nedostatok kontextových info k úlohe a user story

 • Nedostatok prehľadu kto pracuje na čom

 • Príliš veľa času stráveného mimo kódovania

 

JIRA Software riešenia

 • Osvedčené integrácie s populárnymi developerskými nástrojmi

 • Možnosť prepojenia priamo s požiadavkami

 • Nový zážitok z projektu pre softvérové tímy

 • Možnosť úpravy úloh priamo zo zdrojového kódu

 Kľúčové výhody

 

Workflow funkcie

 • Upraviteľné workflowy

 • Automatizované trigre/prechody

 

Benefity

 • najflexibilnejší a rozšíriteľný nástroj pre každý tím a každý proces

Funkcie bočného panelu 

 • Sekcia pre kľúčové fázy agilného vývoja: plánovanie, sledovanie, releasovanie a reporting

 • Používateľské linky, napríklad stránky v Confluence, HipChat rooms, Stack Overflow linky

Benefity

 • Všetko, čo potrebuje softvérový tím na jednom mieste, centralizované okolo projektu a dostupné na jeden klik

 • Jeden nástroj, ktorý každý člen tímu môže používať na spoluprácu, sledovanie a publikovanie softvéru

Backlog funkcia

 • rozloženie požiadaviek na Epics, Stories a Tasky

 • priority a zoradenie úloh

 • odhady podľa story pointov

 • verzie

 • organizácie práce do sprintov

Benefity

 • Jedno miesto, kde tímy plánujú, čo nasleduje a pochopia obsah

Funkcia aktívnych sprintov

 • Jednotný vzhľad sprintov (scrum, kanban) s nástenkami:

  • kde kazdej úlohe je priradené workflow

  • kto na nej pracuje

  • aké požiadavky v nej sú

  • informácie o kóde - bol revidovaný, nasadený

Benefity

 • Každý člen tímu vidí progres všetkých úloh

 • Tím je stále v obraze a zladený

 • Sústredenie na spoločný cieľ

Release Hub funkcia

 • High level pohľad na status releasu už od prvého dňa vývoja

  • varovanie, ktoré položky neboli skontrolované

  • Označenie úloh, ktoré poškodia release alebo ho ohrozujú

Benefity

 • Vidno, čo sa deje v kóde a poukazuje na všetko, čo vyzerá nekonzistentne alebo nie je pripravené do produkcie.

 • Automatický monitoring môže ušetriť čas tímu.

Reporty 

 • Out-of the box, built-in reports (napríklad release burndown, velocity charts)

Benefity

 • Aktívne sledovať, ako tímy pracujú a tiež spätne poskytnúť hlboký vhľad do zlepšení ako releasovať lepšie produkty rýchlejšie po každom sprinte.

Funkcie integrácie

 • Integrácia na akýkoľvek nástroj Atlassian pre development - Confluence, Bitbucket, Bamboo, a HipChat

 • Takmer 1,000 plug-ins a add-ons v Atlassian Marketplace a množstvo API.

Benefity

 • Jeden zdroj pravdy pre development tím, vždy správne a aktuálne informácie od fázy konceptu až po launch

 • Možnosť pokryť rôzne požiadavky na funkcie nástroja a to pomocou vyvinutých doplnkov alebo pomocou rozšírenia vlastnými nástrojmi.

 Organizácie si cenia JIRA Software najmä z týchto dôvodov

 • Flexibilná prioritizácia a plánovanie sprintov

 • Prispôsobiteľné Agilné nástenky pre každý projekt

 • Out-of-the-box reporting pre Releasy a Sprinty

 • Osvedčené integrácie na populárne developerské nástroje

 • Jeden zdroj pravdy, ktorý je vždy aktuálny

 • Je vhodný pre malé tímy (10 používateľov - napríklad startupy) aj pre veľmi veľké tímy (10 000 používateľov - korporácie s pobočkami po celom svete) a samozrejme pre všetky veľkosti tímov medzitím.

 • Nástroj rastie spolu s rastom organizácie

 • Zákaznícka podpora a neustále zlepšovanie nástroja v nových verziách

Intuitívne prostredie

Prostredie nástroja je veľmi intutívne a prehľadné, ľahko ho zvládne aj úplny začiatočník.

Ľahko konfigurovateľná

Prvotnú konfiguráciu a základné nastavenia zvládnete aj samostatne už po nainštalovaní nástroja.

Rozšíriteľný nástroj

Nainštalovaním pluginov z Atlassian Marketplace alebo priamo od výrobcov rozšírite funcionalitu vašej JIRA.

Obľúbený nástroj

JIRA sa od roku 2002 stala jedným z najpopulárnejších nástrojov na projektové riadenie na trhu.

    Naše rozšírenia:

    Vyvinuli sme užitočné doplnky a reporty v JIRA:

    • Synchronizácie JIRA project roles s LDAP user groups Umožňuje synchronizáciu projektových rolí v JIRA so skupinami v LDAP
    • Vytváranie opakovateľných úloh v JIRA V JIRA je potrebné evidovať úlohy, ktoré sa inicializujú (vytvoria) v zvolený čas  automaticky a to buď jednorazovo alebo pravidelne s určeným opakovaním.
    • EEA Monthly Report JIRA Slúži na generovanie mesačného reportu odpracovaných hodín pre zvolený mesiac a zvolenú skupinu.
    • Portlet aktuálne vykázaných hodín v JIRA Súhrn pre prihláseného používateľa, ktorý umožňuje aktuálne prihlásenému používateľovi zobraziť počet hodín, ktoré  mal používateľ zalogovať do dnešného dňa a počet hodín, ktoré už zalogoval.
    • Kontrola reakčných časov v JIRA Úlohy zadávané v supporte majú zmluvne dohodnutý čas reakcie (response time) a čas opravy (repair time).
    • EEA Service report v JIRA Umožňuje vygenerovať report pre zvolený projekt a obdobie. Obsahuje informácie o priorite riešených úloh, odpracovanom čase, reakčnom a finálnom čase a informáciu o presiahnutí týchto časov podľa SLA.

    Naše služby:

    Ako dlhoročný experti v nástrojoch Atlassian Vám ponúkame nasledovné služby:

    • zabezpečíme pre Vás licencie
    • vyškolíme Vás
    • nasadíme a nakonfigurujeme Confluence vo vašom prostredí
    • zmigrujeme Vaše dáta a zintegrujeme nástroj so softvérom tretích strán
    • zlokalizujeme Váš systém do Slovenského a Českého jazyka
    • vyvinieme pre Vás dodatočné pluginy

    Prečítajte si kompletné info o našich službách.

    Politika Atlassian je taká, že v rámci predplatenej licencie má zákazník nárok na podporu a na všetky vylepšenia a nové verzie, ktoré počas daného obdobia budú uvedené na trh. Po skončení tejto doby má zákazník možnosť si predlžiť ročnú licenciu za polovičnú cenu pôvodnej ceny licencie, avšak bez možnosti prerušenia platenia licencie. Pokiaľ si zákazník nepredĺži ročnú licenciu, ostane mu plne funkčný softvér, ale príde o možnosť platenej podpory zo strany Atlassian a nových verzií.
    EEA vám rada pripraví ponuku na licencie za zaujímavú cenu, kontaktujte nás