O nás

Výborný produkt pre výborných ľudí

Pri Atlassian produktoch zďaleka nejde len o ich nasadenie. Dôležité je tiež kvalitne postaviť základ, v čom sme my absolútnou špičkou. Dokážeme detailne zachytiť Vaše požiadavky, procesy bežiace vo firme a navrhnúť, akým spôsobom Vám napasovať Atlassian produkty tak, aby slúžili účelu do bodky.

EEA je slovenský „software house“ zameraný na moderné riešenia a najprogresívnejšie technológie. Realizuje projekty s použitím otvorených metód a nástrojov wikinomics. Otvorenosť je hlavnou výhodou prístupu EEA. Otvorenosť v komunikácii, v zdieľaní informácií, zdieľaní know-how a v neposlednom rade aj vo využití otvorených platforiem – open source softvérov. Zákazníkom to prináša výhody nielen ekonomického charakteru, ale zvyšuje aj ich flexibilitu, manévrovací priestor a dáva im slobodu a nezávislosť na producentovi softvéru a dodávateľovi riešenia. EEA nestavia na svojej nenahraditeľnosti, ale na svojej spoľahlivosti. EEA presvedčí svojim prístupom. Veľkou prednosťou EEA je stabilný a zohratý tím špecialistov, ktorí zdieľajú rovnaký prístup už viac ako 15 rokov.

Náš tím